ที่ดิน

 • ประเภท: ที่ดิน
 • พื้นที่: Na Jomtien Beach
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 4,900,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 572 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Khao Talo
 • ขาย: ฿ 6,340,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1268 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huai Yai
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 6,900,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 392 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ขาย: ฿ 10,945,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 5 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huai Yai
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 25,000,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 768 ตร.ม.
 • พื้นที่: South Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: South Pattaya
 • ขาย: ฿ 28,000,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1984 ตร.ม.
 • พื้นที่: Naklua
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Naklua Soi 14
 • ขาย: ฿ 79,000,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 24000 ตร.ม.
 • พื้นที่: Lake Maprachan
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Mapprachan Lake
 • ขาย: ฿ 157,500,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 36000 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ban Amphur
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Silver Lake
 • ขาย: ฿ 308,250,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 8220 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Jomtien

Broker Logo