บ้านสำหรับขาย

 • ขาย: ฿ 1,200,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดที่ดิน: 200 ตร.ม.
 • พื้นที่: Rayong
 • ขาย: ฿ 2,200,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 168 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 2,300,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 92 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 2,400,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 15,000 /เดือน
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 196 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 2,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 160 ตร.ม.
 • พื้นที่: South Pattaya
 • ขาย: ฿ 2,950,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 288 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 3,180,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 98.4 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huai Yai
 • ขาย: ฿ 3,200,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 204 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 3,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 5
 • ขนาดที่ดิน: 240 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ban Amphur
 • ขาย: ฿ 3,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 160 ตร.ม.
 • พื้นที่: Nongprue
 • ขาย: ฿ 3,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 188 ตร.ม.
 • พื้นที่: South Pattaya
 • ขาย: ฿ 3,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 350 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ban Amphur
 • ขาย: ฿ 3,500,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 30,000 /เดือน
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 308 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 3,600,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 264 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 3,750,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 300 ตร.ม.
 • พื้นที่: 36
 • ขาย: ฿ 3,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 328 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huai Yai
 • ขาย: ฿ 3,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 240 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 3,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 340 ตร.ม.
 • พื้นที่: 36
 • ขาย: ฿ 3,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 340 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 3,950,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 384 ตร.ม.
 • พื้นที่: Nongprue

Broker Logo