บ้านสำหรับขาย

 • ขาย: ฿ 2,280,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 98.4 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 2,300,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 92 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 2,760,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 332 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien East
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: ๋Jomtien East ,Huai Yai,Pattaya,Chon Buri
 • ขาย: ฿ 2,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 204 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya East
 • ขาย: ฿ 3,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 5
 • ขนาดที่ดิน: 240 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ban Amphur
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Ban Amphur Pattaya
 • ขาย: ฿ 3,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 160 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
ราคาถูก
 • ขาย: ฿ 3,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 188 ตร.ม.
 • พื้นที่: Pattaya City
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya, Pattaya, Chon Buri
 • ขาย: ฿ 3,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 144 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya East
 • ขาย: ฿ 3,600,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 232 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya East
 • ขาย: ฿ 3,800,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 286 ตร.ม.
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Rayong
 • ขาย: ฿ 3,850,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 460 ตร.ม.
 • พื้นที่: Pattaya City
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya City
 • ขาย: ฿ 3,850,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 240 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien East
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Ban Amphur,Pattaya
 • ขาย: ฿ 3,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 328 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 3,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 340 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 3,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 600 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya East
 • ขาย: ฿ 3,950,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 28,000 /เดือน
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 384 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya East, Pattaya, Chon Buri
 • ขาย: ฿ 3,990,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 384 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 4,200,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 338.4 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya East
 • ขาย: ฿ 4,250,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 464 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien East
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Jomtien East
 • ขาย: ฿ 4,300,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 22,000 /เดือน
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 200 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Jomtien,Pattaya
 • ขาย: ฿ 4,300,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 250 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya East