ขายอาคารพานิชย์

 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: South Pattaya
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 60,000 /เดือน
 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • พื้นที่: Jomtien
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Jomtien
 • ขาย: ฿ 3,500,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 15,000 /เดือน
 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 250 ตร.ม.
 • พื้นที่: Pattaya City
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya, Pattaya, Chon Buri
 • ขาย: ฿ 4,800,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 22,500 /เดือน
 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 78 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Jomtien, Pattaya, Chon Buri
 • ขาย: ฿ 7,000,000
 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • ขนาดที่ดิน: 1200 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 7,250,000
 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 2316 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Mabprachan Lake
 • ขาย: ฿ 9,500,000
 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • ห้องนอน: 5
 • ขนาดที่ดิน: 800 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 9,500,000
 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 48 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Jomtien
 • ขาย: ฿ 10,000,000
 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • ห้องนอน: 3
 • พื้นที่: Jomtien
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Jomtien, Pattaya, Chon Buri
 • ขาย: ฿ 11,000,000
 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • ห้องนอน: 12
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 1000 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Jomtien
 • ขาย: ฿ 15,000,000
 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • ขนาดที่ดิน: 1120 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya
 • ขาย: ฿ 17,000,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 60,000 /เดือน
 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • ขนาดที่ดิน: 160 ตร.ม.
 • พื้นที่: Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya, Pattaya, Chon Buri
 • ขาย: ฿ 20,000,000
 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • ขนาดที่ดิน: 96 ตร.ม.
 • พื้นที่: Pattaya City
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya City
 • ขาย: ฿ 21,900,000
 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • ห้องนอน: 20
 • ขนาดที่ดิน: 240 ตร.ม.
 • พื้นที่: Pattaya City
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya City
 • ขาย: ฿ 27,500,000
 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 1700 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Jomtien
 • ขาย: ฿ 28,500,000
 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • ห้องนอน: 10
 • ขนาดที่ดิน: 4000 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya East, Pattaya, Chon Buri
 • ขาย: ฿ 30,000,000
 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • ขนาดที่ดิน: 396 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Jomtien
 • ขาย: ฿ 30,000,000
 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • ห้องนอน: 12
 • ขนาดที่ดิน: 96 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Jomtien, Pattaya, Chon Buri
 • ขาย: ฿ 32,200,000
 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • พื้นที่: Pratumnak Hill
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pratumnak Hill, Pattaya, Chon Buri
 • ขาย: ฿ 33,000,000
 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • ขนาดที่ดิน: 2343 ตร.ม.
 • พื้นที่: Pratumnak Hill
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pratumnak Hill
 • ขาย: ฿ 34,500,000
 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • ห้องนอน: 7
 • พื้นที่: Jomtien East
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Ban Amphur,Pattaya