ผลการค้นหา (18 อสังหาฯ)

 • ขาย: ฿ 2,280,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 98.4 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 3,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 328 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Huay Yai, Huai Yai, Chon Buri
 • ขาย: ฿ 3,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 340 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 4,350,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 464 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Huai Yai, East Jomtien, Pattaya
 • ขาย: ฿ 5,190,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 364 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 5,480,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1268 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Huay Yai, Huai Yai, Chon Buri
 • ขาย: ฿ 6,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 582 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 6,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 464 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Huay Yai, Huai Yai, Chon Buri
SOLD
 • ขาย: ฿ 8,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 511.32 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Huay Yai
SOLD
 • ขาย: ฿ 8,950,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 523 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Huay Yai, Huai Yai, Chon Buri
 • ขาย: ฿ 8,950,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 700 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Huay Yai, Huai Yai, Chon Buri
 • ขาย: ฿ 9,500,000
 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • ห้องนอน: 5
 • ขนาดที่ดิน: 800 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 12,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 1200 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Huay Yai, Huai Yai, Chon Buri
 • ขาย: ฿ 13,500,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 7936 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 15,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 2356 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Huay Yai, Huai Yai, Chon Buri
 • ขาย: ฿ 15,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 2500 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 20,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 9276 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Huay Yai, Huai Yai, Chon Buri
 • ขาย: ฿ 98,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 5
 • ขนาดที่ดิน: 21600 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Hauy Yai